Reprodukcia

Ako jediná klinika na Slovensku máme špecializované pracovisko výhradne zamerané na reprodukciu a asistovanú reprodukciu. Našim klientom ponúkame kompletný servis v oblasti gynekológie, andrológie, neonatológie, genetiky a umelej inseminácie.

Vysoký štandard služieb pre chovateľov zabezpečujeme aj vďaka našej spermobanky, ktorá je jedinou akreditovanou spermobankou v Slovenskej republike a jej odborným garantom je MVDr. Ivan Pašek. Zvieracia klinika Pašek spolupracuje so spoločnosťou Synbiotics, ktorá je leadrovou spoločnosťou na svetovom trhu zaoberajúcou sa reprodukciou zvierat.

Služby

Stanovenie hladiny progesterónu

Progesterón je pohlavný hormón produkovaný žltým telieskom, ktorý získavame z krvnej plazmy, alebo séra po centrifugácií krvnej vzorky. Hodnoty progesterónu stanovujeme na našej klinike 7 dní v týždni s výsledkom do 1 hodiny, ktorý vám následne oznamujeme telefonicky alebo emailom.

Progesterón sa stanovuje každé 2-3 dni, s prvým odberom na 8-9 deň od začiatku cyklu. Počiatočné hladiny rogesterónu sú zvyčajne menšie ako 1 ng/ml až do dňa pred tzv. LH peakom. LH ( luteinizačný hormón) pôsobí na vaječníky a stimuluje ich k uvoľneniu vajíčok. V deň LH peaku sa koncentrácia progesterónu pohybuje okolo 2-3 ng/ml. Nasledujúci deň je koncentrácia progesterónu v sére 3-4 ng/ml. Ovulácia nastáva pri sérových koncentráciách progesterónu od 5-7 ng/ml.

Optimálny deň párenia stanovuje náš reprodukčný lekár na základe osobnej konzultácie s klientom.

Odber ejakulátu

Odber a analýza vzorky psieho semena sa používa na stanovenie kvality psieho ejakulátu a je súčasťou komplexných vyšetrení týkajúcich sa zdravia jedinca pred jeho zaradením do chovu. Analýza vzorky nám slúži na zistenie kvality semena u podozrivých sub-fertilných a neplodných psov. Odbery sa vykonávajú kvôli rôznym genetickým testom, mikrobiológií, cytológií, kvôli inseminácií čerstvým semenom pri problematickom párení dvoch jedincov, alebo na uchovanie genetického materiálu, ktorý bude neskôr použitý buď v blízkej ( chladené spermie), alebo ďalekej budúcnosti ( mrazené spermie ). Semeno sa odoberá od chovného psa manuálnou stimuláciou. Vo všeobecnosti platí, že semeno s najlepšou kvalitou a s najvyšším počtom spermií je odobraté len v prípade, že je psie libido vysoké. Preto je potrebné pred odberom nevystavovať psa stresu, vykonať oder v prirodzenom prostredí bez klzkých podláh, v kľude a čo možno najviac priblížiť odber typickej situácií párenia. Pri prvých odberoch je prítomnosť hárajúcej sa suky určite plusom pri stimulácií psa.

Vyšetrenie ejakulátu

osudzujeme objem, farbu, pH, percento progresívne sa pohybujúcich spermií,koncentráciu a celkový počet spermií v ejakuláte, percento morfologicky nezmenených spermií a posúdime semennú tekutinu z hľadiska cytologického vyšetrenia a mikrobiologickej kultúry. Kvalita spermií môže byť ovplyvnená zmenou prostredia, ochorením pohlavného ústrojenstva, systémovým ochorením, vekom a aj ročným obdobím. Po vyšetrení ejakulátu vám vystavíme medzinárodný certifikát ako v slovenskom tak aj v anglickom jazyku. Ako doplnkové vyšetrenia poskytujeme bakteriologické,sérologické, mykologické a PCR vyšetrenia pre patogény ako Brucella canis, Canine Herpesvirus, Chlamydophila psittaci Leptospira spp., Mycoplasma spp., Ureaplasma spp. V spolupráci so špičkovým laboratóriom Laboklin.

Uskladnenie semena

Semeno je možné ihneď po odbere a spracovaní uskladniť u nás v spermobanke. Uskladnenie zmrazeného semena je časovo neobmedzené ( 100 rokov a viac), keďže po jeho zamrazení zostáva genetický materiál uchovaný bez zmien. Kvalitne odobraté, spracované a zmrazené semeno od vášho psa je devíza pre vás a váš chov do budúcnosti. Dnešná doba nám ponúka možnosti o ktorých chovatelia pred mnohými rokmi mohli len snívať, a to použiť kvalitných jedincov aj roky po ich smrti. To nám umožní vrátiť sa ku starším krvným líniám a uskutočňovať spojenia, ktoré by za iných okolností neboli zrealizovateľné. Ďalšia veľká výhoda je, že ak máte záujem o krytie so špičkovým jedincom žijúcim ďaleko od vášho bydliska či krajiny, je možné odobrať semeno od tohto jedinca v jeho krajine a vďaka medzinárodnej spolupráci našej kliniky s ostatnými, jeho doručenie na Slovensko. Materiál po príchode na našu kliniku je okamžite po doručení správne uskladnený.

Spracovanie semena, chladenie, mrazenie

Pes musí byť pri odbere klinicky zdravý. Musí byť nezameniteľne označený a identifikovateľný-chip, tetovanie. Ihneď po odbere je semeno analyzované, spracované a vyhodnocované. Ak sú jeho vlastnosti a kvalita na požadovanej úrovni pridávajú sa substancie potrebné pre správne uskladnenie, zabránenie rastu baktérií a zabezpečenie vhodných podmienok pre prežitie spermií. Dôležitá je koncentrácia spermií v ejakuláte. Semeno sa môže chladiť. Pri tomto procese sa prinesie na teplotu 4 °C, a pri takejto teplote musí byť udržiavané, prepravované a následne použité v priebehu niekoľkých dní. Nami pripravené chladené semeno vydrží 7-10 dní. Pri mrazení sa po správnom nariedení semeno uskladní do špeciálnych úložných slamiek a takto pripravené prechádza procesom zmrazenia. Zmrazuje sa prostredníctvom tekutého dusíka pri teplote -196 °C. Takto pripravené semeno je možne v tekutom dusíku skladovať roky. Celý proces trvá 5-6 hodín od času odberu. Majiteľ môže byť prítomný počas prvých 15-45 min. Vzhľadom na administratívu, ktorú je potrebné vyplniť je prvá návšteva časovo náročnejšia.

Pri použití chladeného semena doporučujeme transcervikálnu insemináciu a pri použití mrazeného semena doporučujeme chirurgickú insemináciu.

Dôležité

Inseminačné techniky

Vaginálna inseminácia

Ejakulát je vložený za pomocou rigidných pipiet do kraniálnej časti vagíny. Je to najznámejší a najčastejšie používaný spôsob prevedenia umelej inseminácie, avšak my ho odporúčame len pri použití čerstvého ejakulátu.

Transcervikálna inseminácia TCI

Oveľa precíznejšia metóda inseminácie v porovnaní s predošlou. Vykonáva sa za pomoci endoskopu s kamerou a špeciálnych katétrov. Katéter prejde cez krčok maternice až do maternice kde je následne vložený ejakulát. Majiteľ sleduje celý priebeh na monitore. Takto sa mnohonásobne zvyšuje percento oplodnenia. Tento spôsob odporúčame pri použití čerstvého, chladeného a mrazeného semena.

Chirurgická inseminácia

Používaná výhradne pri mrazenom semene. Rozmrazené semeno sa vloží priamo do materničných rohov, kde dochádza k okamžitému oplodneniu vajíčok. Chirurgická inseminácia je pri použití mrazeného semena najspoľahlivejšou metódou a dosahuje úspešnosť až 95%.

Všetky tri techniky u nás na klinike pravidelne vykonávame.