Zobrazovacia diagnostika a endoskopia

Naša klinika disponuje vybavením umožňujúcim vykonať široký rozah diagnostických vyšetrení na jednom mieste a v prijateľnom čase. Moderné a bezpečné RTG pracovisko je pre našich klietov k dispozícii počas celých otváracích hodín. RTG snímky sú v digitálnom formáte. Ultrasonograficky prístroj s vynikajúcim obrazom je vybavený troma rozličnými sondami, umožňujúcimi ideálne zobrazenie podľa veľkosti pacienta a vyšetrovateňého orgánu. Klient môže obraz vyšetrovaného pacienta pozorovať na veľkoplošnej obrazovke na stene. Endoskopia predstavuje moderný a stále viac využívajúci obor, ktorý umožňuje neinvazívnu diagnostiku a v niektorých prípadoch aj terapiu rozličných ochorení. Na našom pracovisku disponujeme rigídnym endoskopom, flexibilným gastrofibroskopom a špeciálnym endoskopom pre transcervikálnu insemináciu. Taktiež disponujeme príručnými endoskopmi, ktoré umožňujú aj bežné vyšetrenia bez sedácie (napríklad vyšetrenie zvukovodu) vo vysokej kvalite.

RTG diagnostika

Ultrasonografická diagnostika

Endoskopia